Dewi-Prys Thomas Logo

Contact

Rhys Llwyd Davies
Honorary Secretary
The Dewi-Prys Thomas Trust
c/o Rhys Llwyd Davies Architect | Pensaer
Swyddfa Heulwen
Y Stryd Fawr
Bala
Gwynedd
LL23 7AG

M 07734 087093
E mail