Dewi-Prys Thomas Logo

Croeso

The Senedd and The Great GlasshouseCafodd Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas ei sefydlu yn 1990, i ddathlu bywyd Dewi-Prys Thomas (1916-85), athro carismatig a oedd hefyd yn hyrwyddo Cymru a’r amgylchedd adeiladol.

Pob tair mlynedd, cyflwynwn wobr fawreddog ar gyfer dylunio da yn yr amgylchedd adeiladol yng Nghymru, ac rydym yn agored i gyd-weithio gyda cyrff eraill i wella ansawdd bywyd, hyrwyddo hunaniaeth ac adfywio Cymru.

Cafodd pedwaredd wobr Dewi-Prys Thomas wedi ei chyflwyno i Chris Loyn. Cyflwynodd Menna Richards y wobr mewn seremni wobrwyo yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ar 27 Tachwedd 2015. Lawr lwythwch lyfryn Gwobr Dewi-Prys Thomas, sy'n cynnwys adroddiad y beirniaid, a manylion y wobr yma.

Bydd Gwobr Dewi-Prys Thomas yn cael ei chyflwyno eto yn 2018.