Dewi-Prys Thomas Logo

Gwobr Dewi-Prys Thomas

Ers cael ei ail-lawnsio yn 2023, mae Gwobr Dewi-Prys Thomas yn adnabod pwysigrwydd dylunio da ar gyfer ansawdd bywyd, hunaniaeth ac adfywio Cymru. Mae’n gwobrwyo rhagoriaeth mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys pensaernïaeth, dylunio tirlun a mannau cyhoeddus, a celf cyhoeddus. Gall unrhyw brosiect, gwmni, grŵp neu unigolyn gael eu enwebu, neu enwebu nhw eu hunain ar sail eu gwaith. Yn ogystal, gall unrhyw un enwebu prosiect er mwyn adnabod ei gyfraniad at ddylunio safon uchel. Rhaid i adeiladau neu fenter sy’n cael ei enwebu fod mwy neu lai wedi ei gwblhau, fod yng Nghymru, ac unrhyw waith dylunwyr, artist, gwmni neu unigolyn a enwebir fod a pherthnasedd a chyseiniant i Gymru.

Cafodd Gwobr Dewi-Prys Thomas 2024 ei lawnsio ar 14 Rhagfyr 2023. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.