Dewi-Prys Thomas Logo

Gwobr Dewi-Prys Thomas 2023

Llongyfarchiadau i Studio Response, enillydd gwobr Dewi-Prys Thomas 2023, am
guradu a gwireddu rhaglen o gelf cyhoeddus arloesol yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor,
Cwmbrân, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Laing O’Rourke
Construction, a pensaeri BDP.
Cafodd yr enillydd ei gyhoeddi yn Seremoni Gwobrau Pensaernïaeth Cymru,
Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru yng ngwesty’r Parkgate yn Caerdydd
ar 24 Mai 2023.
Bydd modd enwebu neu cyflwyno cais ar gyfer gwobr 2024 o mis Chwefror 2024.