Dewi-Prys Thomas Logo

Gwobr Dewi-Prys Thomas 2023

Cafodd enillwyr Gwobr Dewi-Prys Thomas 2023 ei gyhoeddi yn Seremoni Gwobrau Bensaernïol yr RSAW yng ngwesty’r Parkgate Hotel, Caredydd ar 24 Mai 2023. Derbyniwyd deunaw enwebiad, i gynnwys chwech tŷ, trosiad neu estyniad i annedd, tri gosodiad celf unigol, rhaglen o gelfwaith cyhoeddus i ysbytu mawr, pedwar adeilad cymunedol, dau gynllun trefol, a gwesty dinesig.

Judging panel standing by the submitted works

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wise Building set into the hills

Enillydd:

Studio Response
am guradu a gwireddu rhaglen o gelf cyhoeddus arloesol yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor, Cwmbrân, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Laing O’Rourke Construction, a pensaeri BDP

Art for the Grange from Studio Response on Vimeo.


Gwobr: medal arian a thystysgrif

 

 

Rhestr fer:
Ty yn Rhosili, Y Gwyr
Maich Swift Architects

Grange Pavilion ,Grangetown, Cardiff
Benham Architects

Trefnwyd gan Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas gyda Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru

Beirniaid:

Y Beirniaid ar gyfer Gwobr Dewi-Prys Thomas 2023 oedd:
Pat Borer: Pensaer ac athro ymweliadol i Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
Simon Fenoulhet, Arlunydd, ymgynghorydd celf gyhoeddus, ac ymddiriedolwyr o Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas.
Steffan Jones-Hughes: Arlunydd a Cyfarwyddwr Oriel Davies, Y Drenewydd
Simon Richards: Cyfarwyddwr Land Studios
Jonathan Vining (cadeirydd): Pensaer, dylunydd trefol, comisiynydd ar gyfer Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac ymddiriedolwyr o Ymddiriedolaeth Dewi- Prys Thomas