Dewi-Prys Thomas Logo

Ymddiriedolwyr presennol:

Yr Athro C Malcolm Parry, Cadeirydd, 1999- 
Siân Bailey, 2014 -
Mike Cuddy, Trysorydd Anrhydeddus, 1999-
Rhys Llwyd Davies, 2008-
Yr Athro Rhiannon Evans MBE, 2014-
Gavin Harris, 2011-
Dr Neil Harris, 2003-
William G D Smith, 2003-
Wyn Thomas OBE, 1990-
Jonathan Vining, Ysgrifennydd Anrhydeddus, 2003-

Ymddiriedolwyr blaenorol:

John B Hilling, 1990-2012
David Leighton, 1990-2009
Margaret McAdam, 1999-2009
Dr Sam Romaya, 1990-2008
Stanley Hall Cox MBE, 1990-99
Neil Gaccon, 1990-97
Eurfyl Davies, 1990-97