Dewi-Prys Thomas Logo

2003

Cafodd gwobr gyntaf Dewi-Prys Thomas ei ddyfarnu yn 2003.  Derbyniwyd 43 o enwebiadau gyda'r canlynol yn cael ei gyhoeddi yng nghynhadledd oedd yn dathlu deg mlynedd Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW) yng Nghaerdydd ar 21 Tachwedd 2003:The great glass house nesled in the hill.

Enillydd:
Y Tŷ Gwydr Mawr, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin
Pensaer: Foster and Partners
www.fosterandpartners.com  
Gwobr: medal arian a £2000 (rhoddwyd gan Foster and Partners i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru)

 

 

 

the great glassshouse interior, showing plants and underside of roof.


La Scala photograph from the front.

Cymeradwyaeth:
La Scala, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Arlunydd: Mark Pimlott
Peirianydd: Nick Hanika

 

 

 

 

 

La Scala photograph from the side.


Cylchgrawn Touchstone
Golygydd: Patrick Hannay
Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru

 

 

 

 

www.architecture.com/RegionsAndInternational/UKNationsAndRegions/Wales/RSAW.aspx

Rhestr fer:
Ffactri Ynni Isel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd Port Talbot
Pensaer: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar y cyd â'r Uned Ymchwil Dylunio, Ysgol Bensaernïaeth Cymru.

 

 

 Aerial photograph of Llanelli Millennium Coastal path

Llwybr Arfordirol y Mileniwm, Llanelli, Sir Gaerfyrddin
Arlunwyr: Mick Petts, Richard Harris a Michael Fairfax.

 

 

 

 

Parc Bach

Parc Bach, Llangadfan, Y Trallwng, Powys
Pensaer: Dominic Roberts

 

 

 

 

 


 

 


Gwylfa Observatory photographArsyllfa Gwylfa, Rhyl, Sir Ddinbych
Dyluniwr: Sean Curley

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fountain at the Secret Garden, Hafan Deg.Yr Ardd Gudd, Cartref Gofan Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan, Sir Gaerfyrddin
Dyluniwr: Annemarie Schoene

 

 

 

 

 

 

 

 


Rubber factory photograph.Ffotograffau ffactri rwber Brynmawr
Ffotograffydd: Kiran Ridley.

 

 

 

 

 

Beirniaid:
Judish Isherwood, Prif Weithredwr, Canolfan Mileniwm Cymru
Sunand Prasad, Pennaeth, Penoyre & Prasad Architects
Yr Athro Malcolm Parry
Jonathan Vining

Trefnwyd ar ran Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas gan DCA (Caerdydd) gyda chymorth ariannol gan Caerdydd 2008 a DCS (Caerdydd) a chefnogaeth RSAW ac Comisiwn Dylunio Cymru.

Lawr lwythwch lyfryn Gwobr Dewi-Prys Thomas 2003, sy'n cynnwys adroddiad y beirniaid, yma.