Dewi-Prys Thomas Logo

2015

Bydd pumed gwobr Dewi-Prys Thomas yn cael e gyflwyno mewn seremoni yng Nghanolfan Grefft Rhuthun am 18:00, dydd Gwener 27 Medi 2015.

Y Beirniaid

Y beirniaid ar gyfer gwobr 2015 fydd:

•           Menna Richards
•           Simon Fenoulhet, Arlunydd
•           Rhys Llwyd Davies, Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas
•           Yr Athro Rhiannon Evans, Ymddiriedolwraig, Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas.

Judging panel standing by the submitted works

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhaliwyd y prif ddiwrnod beirniadu ar 23 Medi 2015, drwy garedigrwydd Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru, yn The Creative Quarter, Arcêd Morgan, Caerdydd.

The judges look over the submitted works

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The venue with large boardroom table laid out with the submitted projects.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Rhestr fer

Mae rhestr fer gwobr Dewi-Prys Thomas 2015 wedi ei cadarnhau. Diolch i bob unigolyn a sefydliadau wnaeth roi ymdrech i cyflwyno cynnigion.

Y rhestr fer (heb unrhyw drefn) yw:

Canolfan ymwelwyr Llandegfedd a canolfan chwaraeon dŵr Llandegfedd
Adfywiad canol tref Blaenau Ffestiniog
Harold Carter
Capel Galilee, Eglwys Llanilltud, Llanilltud Fawr
Tri thy, de Cymru
National Theatre Wales
Campws Cymunedol Coleg Caerdydd a’r Fro, Caerdydd.

Datganiad i’r wasg 1

Er mwyn lawr lwytho’r Datganiad i’r wasg, sy’n cynnwys gwybodaeth bellach am wobr 2015 a’r rhestr fer, cliciwch yma.

Cerdyn Post

Er mwyn lawr-lwytho y cerdyn post, yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobr Dewi-Prys Thomas 2015, sydd ar gael mewn nifer o ganolfannau diwylliannol trwy Gymru, cliciwch yma.

Galw am enwebiadau

Er mwyn lawr-lwytho y galwad am enwebiadau ar gyfer Gwobr Dewi-Prys Thomas 2015, cliciwch yma.

Lansio Gwobr

Cafodd gwobr Dewi-Prys Thomas 2015 ei lansio gan Rhys Llwyd Davies a’r Athro C Malcolm Parry mewn digwyddiad yn y Lle Celf, yn Eisteddfod Genedlaethol, Maldwyn a'r Gororau am 16.00, dydd Llun 3 Awst 3015.  Mae’r Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar i bawb wnaeth fynychu, ac yn diolch i’r Eisteddfod Genedlaethol, Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru, a Chomisiwn Dylunio Cymru am ein caniatâu drwy garedigrwydd i ganiatâu’r digwyddiad.

 

Clod ffotograffau/lluniau:
Diwrnod beirniadu: Jonathan Vining