Dewi-Prys Thomas Logo

2006

Cafodd ail wobr Dewi-Prys Thomas ei ddyfarnu yn 2006.  Tri deg chwech o enwebiadau a dderbynwyd gyda'r canlynol yn cael eu cyhoeddi yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW) yng Nghaerdydd ar 24 Tachwedd 2006:
Senedd front with awning above

Enillydd:
Y Senedd, Caerdydd
Pensaer: Richard Rogers Partnership
www.rsh-p.com

Gwobr: Medal arian a thystysgrif

 

 

 

 

 


Senedd internal atrium

 

 

 

 

 

 

 

 

West1
Cymeradwyaeth:
Bill Davies
Am ei gyfraniad einioes i ddiwylliant pensaernïol cenedlaethol
Gwobr: Tystysgrif

Canolfan y Dechnoleg Amgen
www.cat.org.uk
am waith arloesol fel labordy cynaladwyaeth am dros ddeng mlynedd ar hugain
Award: prize certificate.


Rhestr fer:
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
Pensaer: Wilkinson Eyre Architects

Yr Hen Fragdy, Caerdydd
Pensaer: Powell Dobson Architects

Cyfraniad gan
Cywaith Cymru (dot) Artwork Wales

Beirniaid
Richard Parnaby, Cadeirydd cyntaf Comisiwn Dylunio Cymru
Yr Athro C Malcolm Parry
Jonathan Vining

Trefnwyd gan Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas gyda chymorth ariannol gan 'Touchpaper Graphics', Caerdydd a chefnogaeth RSAW.

Lawr lwythwch lyfryn Gwobr Dewi-Prys Thomas, sy'n cynnwys adroddiad y beirniaid, yma.