Dewi-Prys Thomas Logo

2009

Cafodd y drydedd wobr Dewi-Prys Thomas ei ddyfarnu yn 2009.  Derbyniwyd 47 o enwebiadau gyda'r canlynol yn cael eu cyhoeddi yn ystod cynhadledd flynyddol Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW) yng Nghaerdydd ar 21 Tachwedd 2009:Ruthin Craft Centre

Enillydd:
Canolfan Grefft Rhuthun, Rhuthun, Sir Ddinbych
Pensaer: Sergison Bates architects www.sergisonbates.co.uk
Gwobr: medal arian a thystysgrif

 

 

 


Ruthin Crafts Centre cafe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canmoliaeth:
Sue Essex
Am ei chyfraniad unigol i hyrwyddo dylunio da yng Nghymru
Gwobr: Tystysgrif

 

 

 

 

 

 

Book front coversThe Buildings Book Trust
www.yalebooks.co.uk/pevsner.asp
am gwblhau cyfrol saith cyfres Pevsner The Buildings of Wales
Gwobr: Tystysgrif.

 

 

 

 

 

 


Rhestr fer:
Feel Good factory, Matthewstown, Rhondda Cynon Taf
Pensaer: Nigel Arnold Architect.

Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Gwynedd
Architect: Adam and Frances Voelcker.

Llyfrgell Ganolig Caerdydd
Pensaer: BDP.

Wal Anifeiliaid, Century Wharf, Caerdydd
Dyluniwr: Gitta Gschwendtner.


Beirniaid:
Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru
Yr Athro C Malcolm Parry
Jonathan Vining.

Trefnwyd gan Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas gyda chymorth ariannol gan 'Touchpaper Graphics', Caerdydd a chefnogaeth RSAW.

Lawr lwythwch lyfryn Gwobr Dewi-Prys Thomas, sy'n cynnwys adroddiad y beirniaid, yma.