Dewi-Prys Thomas Logo

2012

Cafodd pedwaredd wobr Dewi-Prys Thomas ei ddyfarnu yn 2012.  Derbyniwyd 52 o enwebiadau gyda'r canlynol yn cael eu cyhoeddi yn ystod seremoni wobrwyo yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ar 30 Tachwedd 2012:Ruthin Craft Centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wise Building set into the hillsEnillydd:
Adeilad WISE, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth
Penseiri, Pat Borer a David Lea
www.cat.org.uk
Gwobr: medal arian a thystysgrif

 

 

 

 

 

 

Ruthin Crafts Centre cafe

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sue Essex portraitCanmoliaeth:
Graham Brooks
am ei fyraniad trwy gydol ei fywyd i gynllunio tai cyfoes yng Nghymru
Gwobr: tystysgrif.

 

 

 

 

 

 

Book front coversCanolfan Ymchwil yn yr Amgylchedd Adeiledig, Prifysgol Caerdydd
am ei ymchwil arloesol am dros ddeng mlynedd ar hugain mewn cynllunio amgylcheddol, effeithlonrwydd ynni adeiladau a datblygiad cynaliadwy trefol.
www.cardiff.ac.uk/archi/cribe/index.php
Gwobr: tystysgrif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book front covers

Graffeg
am y gyfres healeth o lyfrau sy’n delio’n lliwgar gydag agweddau o fywyd cyfoes yng Nghymru
www.graffeg.com
Gwobr: tystysgrif.

 

 

 

 

 

 

 

 


Rhestr fer:
Oriel Mostyn, Llandudno
Pensaer: Ellis Williams Architects.

Castell Roch, St Davids
Pensaer: Acanthus Holden Architects.

Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath, Bridgend
Pensaer: HLM Architects.


Beirniaid:
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC AM, Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Eryri tros Dwyfor Meirionydd
Siŵn Bailey, Arlunydd a Darlunydd
Rhys Llwyd Davies
Jonathan Vining

Trefnwyd gan Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas gyda nod gan TATA Steel a bwyty Manorhouse gyda chymorth Canolfan Grefftau Rhuthun.

Lawr lwythwch lyfryn Gwobr Dewi-Prys Thomas, sy'n cynnwys adroddiad y beirniaid, yma.


Datganiad i’r wasg 2
Er mwyn lawr lwytho y datganiad i’r wasg, yn cyhoeddi enillwyr 2012, cliciwch yma.

Cyswllt i wefan Newyddion BBC Cymru:
www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-20560406


Gwahoddiad i’r seremoni wobrwyo
Os hoffech fynychu’r seremoni wobrwyo, mae’r gwahoddiad ar gael i’w lawr lwytho drwy glicio yma.


Datganiad i’r wasg 1
Er mwyn lawr lwytho’r Datganiad i’r wasg, sy’n cynnwys gwybodaeth bellach am wobr 2012 a’r rhestr fer, cliciwch yma.


Cerdyn Post
Er mwyn lawr-lwytho y cerdyn post yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobr Dewi-Prys Thomas 2012, cliciwch yma .


Galw am enwebiadau
Er mwyn lawr-lwytho y galwad am enwebiadau ar gyfer Gwobr Dewi-Prys Thomas 2012, cliciwch yma.


Lansio GwobrDewi Prys Thomas Launch event at the Architecture Pavilion
Cafodd gwobr Dewi-Prys Thomas ar gyfer 2012 ei lansio gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas ym Mhafiliwn Pensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol, ym Mro Morgannwg, am 12 o'r gloch dydd Sul y 5ed o Awst 2012 (gweler y ffotograff). Mae'r Ymddiriedolaeth yn diolchgar i'r rhai fynychodd, ac yn diolch i Gymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru am ddefnydd o'r pafiliwn, ac i S4C / BBC Cymru am ddarlledu'r digwyddiad ar y teledu.
Er mwyn lawr-lwytho nodiadau rhaglennu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2012, cliciwch yma.
Photograph/image credits:
Award ceremony: Rhys Llwyd Davies
WISE Building: Tim Soar
Graham Brooks
CRiBE, Welsh School of Architecture
Graffeg
Prize launch: Jonathan Vining